เทส

ชื่อรุ่น จำนวน
ขนาดแผง มอเตอร์ โครง ขนาดเครื่อง

รอบ
ต่อนาที

สำหรับ
พื้นที่

ใบพัด  ทุ่น   (เมตร) (ตร.ม.)
รุ่น 2, 4 ใบพัด เฟืองโซ่, แกนเพลาเหล็กตันขาว, แกนใบพัดกัลวาไนท์
PURE-02PDC 2 2 170W 350W อลูมิเนียมโปรไฟล์ 1.30 x 2.0 x 0.6

0-80

50-100
PURE-02S 2 2 Mono 170W 350W
เหล็กซิงค์ชุบสีเกล็ด 1.30 x 2.0 x 0.6

60-80

50-150
PURE-07H 4 3 Mono 355W 350W
เหล็กชุบกัลวาไนท์ 1.30 x 2.5 x 1.05 0-90 100-200
PURE-07PDC 4 3 Mono 355W 350W
เหล็กชุบกัลวาไนท์ 1.30 x 2.5 x 0.52 0-90 100-200
PURE-08PDC 4 3 Mono 355W 350W
อลูมิเนียมโปรไฟล์ 1.30 x 2.5 x 0.52 0-100 100-200
PURE-09PDC 4 4 Mono 355W 500W
อลูมิเนียมโปรไฟล์ 1.30 x 2.5 x 0.52 0-90 100-200
รุ่น 4, 6 ใบพัด เฟืองโซ่, แกนเพลา-แกนใบพัดสแตนเลส
PURE-S4 4 4 Mono 355W 500W อลูมิเนียมโปรไฟล์ 1.30 x 2.4 x 1.05 0-100 100-400
PURE-S6 6 4 Mono 410W 500W อลูมิเนียมโปรไฟล์ 1.30 x 2.8 x 1.05 0-100 100-400
รุ่น 4 ใบพัด เฟืองเกียร์, แกนเพลาสแตนเลส, แกนใบพัดกัลวาไนท์
PURE-PRO 4
(6แฉก)
2 Mono 355W 500W
อลูมิเนียมโปรไฟล์ 1.10 x 2.5 x 0.50 0-100 100-200
รุ่นแผงบนบก เฟืองโซ่, แกนเพลา-แกนใบพัดสแตนเลส
PURE-P350-2 2 2 เฉพาะเครื่อง
ไม่รวมแผง
350W
อลูมิเนียมโปรไฟล์ 1.30 x 0.95 x 0.6 0-120 50-150
PURE-P500-4 4
(6แฉก)
3 เฉพาะเครื่อง
ไม่รวมแผง
500W อลูมิเนียมโปรไฟล์ 1.30 x 2.40 x 0.6 0-120 100-400
PURE-P500-6 6
(6แฉก)
3 เฉพาะเครื่อง
ไม่รวมแผง
500W อลูมิเนียมโปรไฟล์ 1.30 x 3.0 x 0.60 0-120 100-400

PURE-P350-2-SET
พร้อมแผง+ขา

2 Mono 270W 350W อลูมิเนียมโปรไฟล์ 1.30 x 0.95 x 0.6 0-120 50-150
PURE-P500-4-SET
พร้อมแผง+ขาตั้ง
4
(6แฉก)
3 Mono 355W 500W อลูมิเนียมโปรไฟล์ 1.30 x 2.40 x 0.6 0-120 100-400
PURE-P500-6-SET
พร้อมแผง+ขาตั้ง
6
(6แฉก)
3

Mono 410W

500W อลูมิเนียมโปรไฟล์ 1.30 x 3.0 x 0.60 0-120 100-400
รุ่นไม่มีแผง เฟืองโซ่, แกนเพลาเหล็กตันขาว, แกนใบพัดกัลวาไนท์
PURE-19 4 4 ไม่มีแผง 350W เหล็กซิงค์ชุบสีเกล็ด

1.30 x 2.50 x 0.50

0-100 100-400
Visitors: 90,606