บริการด้านการจัดส่งสินค้า

   • จัดส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลไม่มีค่าใช้จ่าย
(กรณีสั่งซื้อมากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป)

   • จัดส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีค่าใช้จ่าย
(กรณีสั่งซื้อต่ำกว่า 5,000 บาท มีค่าจัดส่ง 300 บาท+VAT 7%)

   • ลูกค้าต่างจังหวัดจัดส่งผ่านขนส่งเอกชนทั่วประเทศ(ค่าขนส่งจัดเก็บเงินปลายทาง) / กรณีจัดส่งโดยรถของทางบริษัทมีค่าจัดส่งตามระยะทาง
Visitors: 13,235