คู่มือ เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ

คู่มือการใช้งาน

เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ (PADDLE WHEEL)

**คำแนะนำ กรุณาอ่านคู่มือ ก่อนประกอบติดตั้งเครื่อง**

 

คุณสมบัติทั่วไป

มอเตอร์ของเครื่องจะขับเคลื่อนให้ใบพัดหมุน และตีน้ำที่ผิวน้ำซึ่งจะทำให้เกิดการเติมอากาศในแนวระนาบและเกิดการกวนน้ำฟองอากาศเล็กๆ เกิดจากการตีน้ำ ซึ่งมีผลเพิ่มค่าออกซิเจนละลายน้ำให้มากขึ้นซึ่งเหมาะกับน้ำเสียแบบกึ่งธรรมชาติ

 

วิธีประกอบเครื่อง (กังหันตีน้ำไฟฟ้า 4 ใบพัด)

1. นำทุ่นมาตั้งเรียงกัน 3 ลำ

2. นำแท่น STL มาประกอบติดกับทุ่น โดยยึดน๊อตให้แน่น (ใช้น๊อต 12 ชุด)

3. นำตุ๊กตามาประกอบกับแท่น (ตามรูป) (ใช้น๊อต 4 ตัว)

4. ยกมอเตอร์เกียร์ขึ้นตั้งตรงกลางให้ได้ศูนย์กับตุ๊กตา (ใช้น๊อต 4 ตัว)

5. นำยางยอยครบชุดประกอบกับเพลาเกียร์ 2 ข้างให้แน่น

6. นำใบพัดสวมเข้าไปในเพลา STL 2 เส้น

7. ยึดน๊อตให้แน่นหมดทุกตัว

Jet Aerator ,Air Jet, เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ ,เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ ,เครื่องเติมอากาศ ,กังหันตีน้ำ ,กังหันน้ำ ,กังหัน ,กังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ,กังหันตีน้ำโซล่าเซลล์ ,เครื่องตีน้ำ ,อะไหล่กังหันตีน้ำ, บำบัดน้ำเสีย, ติดตั้งกังหันตีน้ำ

 

วิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน

Jet Aerator ,Air Jet, เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ ,เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ ,เครื่องเติมอากาศ ,กังหันตีน้ำ ,กังหันน้ำ ,กังหัน ,กังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ,กังหันตีน้ำโซล่าเซลล์ ,เครื่องตีน้ำ ,อะไหล่กังหันตีน้ำ, บำบัดน้ำเสีย, ติดตั้งกังหันตีน้ำ

 

1. เปิดฝาช่องเติมน้ำมันด้านบนเกียร์เพื่อให้มีช่องว่างของอากาศในการถ่ายน้ำมันออก

2. จากนั้นใช้ประแจเบอร์ 14 ขันที่ถ่ายน้ำมันด้านล่าง เพื่อถ่ายน้ำมันออก

3. ปิดที่ถ่ายน้ำมันออกด้านล่าง แล้วเติมน้ำมันเกียร์เบอร์ #90 ประมาณ 1.3 ลิตร

 

ข้อควรระวังและการปรับปรุงเกียร์ทด

1. ถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ครั้งแรก หลังจากใช้งานแล้ว 60 วัน ทุกๆ 3-4 เดือน

2. ใช้น้ำมันเกียร์เบอร์ 90 เติมประมาณ 1.3 ลิตร

3. อย่าปล่อยให้น้ำมันเกียร์แห้งหรือน้อยเกินไป

4. ให้เกียร์ทดรอบหมุนตามลูกศรชี้ หากหมุนย้อนศรจะทำให้ลูกปืนชำรุดง่าย

5. การทำงานของเกียร์ทด ควรทำงานประมาณ 4 ชม. พัก1/2 - 1 ชม. เพื่อยืดอายุการใช้งาน ของตัวเกียร์ทด

 

ข้อควรป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้าไหม้

1. ก่อนติดเครื่องควรวัดกระแสไฟฟ้าว่ามาเติมหรือไม่

2. ควรติดสวิทซ์ป้องกันไฟฟ้าตก หรือจ่ายมาแรงเกิน สวิทซ์จะตัดไฟเอง

3. สายไฟควรใช้ขนาดใหญ่ และไม่ควรเดินสายไฟไปไกลเกิน 200 เมตร

4. เมื่อเครื่องติดแล้วควรวัดปริมาณแอมป์ ว่าเครื่องเกินไฟกี่แอมป์ ต้องไม่เกินปริมาณแอมป์ที่ระบุไว้ข้างมอเตอร์ (มากที่สุด 80-85)

***5. ในกรณีที่มอเตอร์ 2 แรง 2 สายไฟ 220โวลท์ จำเป็น ที่ติดตั้งตัว Phase Protection ไว้ภายในตู้ สำหรับป้องกันไฟตก ไฟเกิน ไฟมาไม่ครบ Phase เพื่อป้องกันมอเตอร์ไหม้

 

ตู้ควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ (กันน้ำ)

Jet Aerator ,Air Jet, เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ ,เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ ,เครื่องเติมอากาศ ,กังหันตีน้ำ ,กังหันน้ำ ,กังหัน ,กังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ,กังหันตีน้ำโซล่าเซลล์ ,เครื่องตีน้ำ ,อะไหล่กังหันตีน้ำ, บำบัดน้ำเสีย, ติดตั้งกังหันตีน้ำ


 

  

Visitors: 98,113