คู่มือ เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ

คู่มือการใช้งาน

เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ (PADDLE WHEEL)

**คำแนะนำ กรุณาอ่านคู่มือ ก่อนประกอบติดตั้งเครื่อง**

 

คุณสมบัติทั่วไป

มอเตอร์ของเครื่องจะขับเคลื่อนให้ใบพัดหมุน และตีน้ำที่ผิวน้ำซึ่งจะทำให้เกิดการเติมอากาศในแนวระนาบและเกิดการกวนน้ำฟองอากาศเล็กๆ เกิดจากการตีน้ำ ซึ่งมีผลเพิ่มค่าออกซิเจนละลายน้ำให้มากขึ้นซึ่งเหมาะกับน้ำเสียแบบกึ่งธรรมชาติ

 

วิธีประกอบเครื่อง (กังหันตีน้ำไฟฟ้า 4 ใบพัด)

1. นำทุ่นมาตั้งเรียงกัน 3 ลำ

2. นำแท่น STL มาประกอบติดกับทุ่น โดยยึดน๊อตให้แน่น (ใช้น๊อต 12 ชุด)

3. นำตุ๊กตามาประกอบกับแท่น (ตามรูป) (ใช้น๊อต 4 ตัว)

4. ยกมอเตอร์เกียร์ขึ้นตั้งตรงกลางให้ได้ศูนย์กับตุ๊กตา (ใช้น๊อต 4 ตัว)

5. นำยางยอยครบชุดประกอบกับเพลาเกียร์ 2 ข้างให้แน่น

6. นำใบพัดสวมเข้าไปในเพลา STL 2 เส้น

7. ยึดน๊อตให้แน่นหมดทุกตัว

 

วิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน

 

1. เปิดฝาช่องเติมน้ำมันด้านบนเกียร์เพื่อให้มีช่องว่างของอากาศในการถ่ายน้ำมันออก

2. จากนั้นใช้ประแจเบอร์ 14 ขันที่ถ่ายน้ำมันด้านล่าง เพื่อถ่ายน้ำมันออก

3. ปิดที่ถ่ายน้ำมันออกด้านล่าง แล้วเติมน้ำมันเกียร์เบอร์ #90 ประมาณ 1.3 ลิตร

 

ข้อควรระวังและการปรับปรุงเกียร์ทด

1. ถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ครั้งแรก หลังจากใช้งานแล้ว 60 วัน ทุกๆ 3-4 เดือน

2. ใช้น้ำมันเกียร์เบอร์ 90 เติมประมาณ 1.3 ลิตร

3. อย่าปล่อยให้น้ำมันเกียร์แห้งหรือน้อยเกินไป

4. ให้เกียร์ทดรอบหมุนตามลูกศรชี้ หากหมุนย้อนศรจะทำให้ลูกปืนชำรุดง่าย

5. การทำงานของเกียร์ทด ควรทำงานประมาณ 4 ชม. พัก1/2 - 1 ชม. เพื่อยืดอายุการใช้งาน ของตัวเกียร์ทด

 

ข้อควรป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้าไหม้

1. ก่อนติดเครื่องควรวัดกระแสไฟฟ้าว่ามาเติมหรือไม่

2. ควรติดสวิทซ์ป้องกันไฟฟ้าตก หรือจ่ายมาแรงเกิน สวิทซ์จะตัดไฟเอง

3. สายไฟควรใช้ขนาดใหญ่ และไม่ควรเดินสายไฟไปไกลเกิน 200 เมตร

4. เมื่อเครื่องติดแล้วควรวัดปริมาณแอมป์ ว่าเครื่องเกินไฟกี่แอมป์ ต้องไม่เกินปริมาณแอมป์ที่ระบุไว้ข้างมอเตอร์ (มากที่สุด 80-85)

***5. ในกรณีที่มอเตอร์ 2 แรง 2 สายไฟ 220โวลท์ จำเป็น ที่ติดตั้งตัว Phase Protection ไว้ภายในตู้ สำหรับป้องกันไฟตก ไฟเกิน ไฟมาไม่ครบ Phase เพื่อป้องกันมอเตอร์ไหม้

 

ตู้ควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ (กันน้ำ)

 

  

Visitors: 53,485