อุปกรณ์อะไหล่

อุปกรณ์อะไหล่ เครื่องเติมอากาศ

  อะไหล่กังหันตีน้ำ , ใบพัดพลาสติก , กังหันตีน้ำ , เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ

• ใบพัดรุ่นใบพายพลาสติกสีดำ(ใบพาย 8 แฉก)
ขนาดรูเพลา 1.1/4 นิ้ว


อะไหล่กังหันตีน้ำ , ใบพัดพลาสติก , กังหันตีน้ำ , เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ


• ใบพัดรุ่นใบกวักพลาสติกสีดำ(ใบกวัก 8 แฉก)

ขนาดรูเพลา 1.1/4 นิ้ว


 อะไหล่กังหันตีน้ำ , ใบพัดสแตนเลส , กังหันตีน้ำ , เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ

• ใบพัดรุ่นใบพายสแตนเลส (ใบ 6 แฉก)
ขนาดรูเพลา 1.1/4 นิ้ว


 อะไหล่กังหันตีน้ำ , ตุ๊กตารับเพลาพลาสติก , กังหันตีน้ำ , เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ
• ตุ๊กตารับเพลาพลาสติก
ขนาดเพลา 1 นิ้ว• ตุ๊กตารับเพลาพลาสติก
ขนาดเพลา 1.1/4 นิ้ว• ตุ๊กตารับเพลาสแตนเลส
ขนาดเพลา 1.1/4 นิ้ว


• ยางยอยทองเหลือง (ชิ้นละ)


   อะไหล่กังหันตีน้ำ , ทุ่นขอนพลาสติก , กังหันตีน้ำ , เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ
• ทุ่นขอนพลาสติกสีเขียว
สำหรับ กังหันตีน้ำ
(กว้าง 31 cm. x ยาว 174 cm. x สูง 21 cm.)


• ทุ่นเกือกม้าหูปรับองศา พลาสติกสีน้ำเงิน
สำหรับ JET AERATOR 2HP-3HP
(กว้าง 73 cm. x ยาว 153 cm. x สูง 14 cm.)

 

• ทุ่นเกือกม้าหูปรับองศา พลาสติกสีน้ำเงิน
สำหรับ JET AERATOR 5.5HP
(กว้าง 76 cm. x ยาว 156 cm. x สูง 20 cm.)


 อะไหล่jet aerator , ทุ่นขอนพลาสติก , jet aerator , เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ

• ทุ่นขอนพลาสติกสีน้ำเงิน
สำหรับ JET AERATOR


 อะไหล่กังหันตีน้ำ , ฝาครอบมอเตอร์พลาสติก , กังหันตีน้ำ , เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ
• ฝาครอบมอเตอร์พลาสติกสีเขียว
สำหรับ กังหันตีน้ำ 2HP-3HP


 อะไหล่jet aerator , ฝาครอบมอเตอร์พลาสติก , jet aerator , เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ

• ฝาครอบมอเตอร์พลาสติกสีน้ำเงิน
สำหรับ JET AERATOR 2HP-3HP (220V,380V)


 อะไหล่กังหันตีน้ำ , อะไหล่jet aerator , JET AERATOR , กังหันตีน้ำ , เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ , เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ
• ตู้ควบคุมการทำงาน
สำหรับ กังหันตีน้ำ / JET AERATOR

 


ช่องทางการติดต่อ

เพิ่มเพื่อนได้โดยไปที่ "เพิ่มเพื่อน"
แล้วค้นหา ID หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 98,113