อุปกรณ์อะไหล่

อุปกรณ์อะไหล่

 

 อะไหล่กังหันตีน้ำ , ใบพัดพลาสติก , กังหันตีน้ำ , เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ

• ใบพัดรุ่นใบพายพลาสติกสีดำ(ใบพาย 8 แฉก)
ขนาดรูเพลา 1.1/4 นิ้ว

ราคา : 980 บาท
**ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษี


อะไหล่กังหันตีน้ำ , ใบพัดพลาสติก , กังหันตีน้ำ , เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ

• ใบพัดรุ่นใบกวักพลาสติกสีดำ(ใบกวัก 8 แฉก)
ขนาดรูเพลา 1.1/4 นิ้ว

ราคา : 890 บาท
**ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษี


 อะไหล่กังหันตีน้ำ , ใบพัดสแตนเลส , กังหันตีน้ำ , เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ

• ใบพัดรุ่นใบพายสแตนเลส (ใบ 6 แฉก)
ขนาดรูเพลา 1.1/4 นิ้ว

ราคา : 1,250 บาท
**ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษี


 อะไหล่กังหันตีน้ำ , ตุ๊กตารับเพลาพลาสติก , กังหันตีน้ำ , เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ
• ตุ๊กตารับเพลาพลาสติกขนาดเพลา 1 นิ้ว

ราคา : 780 บาท
**ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษี


• ตุ๊กตารับเพลาพลาสติกขนาดเพลา 1.1/4 นิ้ว

ราคา : 890 บาท
**ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษี• ตุ๊กตารับเพลาสแตนเลส
ขนาดเพลา 1.1/4 นิ้ว

ราคา : 1,050 บาท
**ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษี


• ยางยอยทองเหลือง (ชิ้นละ)

ราคา : 980 บาท
**ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษี


   อะไหล่กังหันตีน้ำ , ทุ่นขอนพลาสติก , กังหันตีน้ำ , เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ
• ทุ่นขอนพลาสติกสีเขียว
สำหรับ กังหันตีน้ำ

ราคา : 1,800 บาท
**ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษี


 อะไหล่jet aerator , ทุ่นเกือกม้าพลาสติก , jet aerator , เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ
• ทุ่นเกือกม้าหูปรังองศา พลาสติกสีน้ำเงิน
สำหรับ JET AERATOR 2HP-3HP

ราคา : 4,800 บาท
**ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษี

 

• ทุ่นเกือกม้าหูปรังองศา พลาสติกสีน้ำเงิน
สำหรับ JET AERATOR 5HP

ราคา : 5,500 บาท
**ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษี


 อะไหล่jet aerator , ทุ่นขอนพลาสติก , jet aerator , เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ

• ทุ่นขอนพลาสติกสีน้ำเงิน
สำหรับ JET AERATOR

ราคา : 8,500 บาท
**ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษี


 อะไหล่กังหันตีน้ำ , ฝาครอบมอเตอร์พลาสติก , กังหันตีน้ำ , เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ
• ฝาครอบมอเตอร์พลาสติกสีเขียว
สำหรับ กังหันตีน้ำ 2HP-3HP

ราคา : 880 บาท
**ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษี


 อะไหล่jet aerator , ฝาครอบมอเตอร์พลาสติก , jet aerator , เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ

• ฝาครอบมอเตอร์พลาสติกสีน้ำเงิน
สำหรับ JET AERATOR 2HP-3HP (220V,380V)

ราคา : 880 บาท
**ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษี


 อะไหล่กังหันตีน้ำ , อะไหล่jet aerator , JET AERATOR , กังหันตีน้ำ , เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ , เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ
• ตู้ควบคุมการทำงาน
สำหรับ กังหันตีน้ำ / JET AERATOR


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 21,837